Egberghs

Verhoog de impact van je communicatie

Met de bijkomende MultiPress Webmodule slagen ze er in om het aantal calculaties zo efficient mogelijk te beheren.

Egberghs Printing Service zet reeds 70 jaar de lijnen uit in de grafische industrie vanuit Hasselt en staat synoniem voor kwaliteit-printing. Intussen staat de 3de generatie aan het roer en is het bedrijf uitgegroeid tot een full-service bedrijf. Met een team van 18 medewerkers staat Egberghs zijn klanten bij van creatieve concept en ontwerp tot de uitvoering van het digitaal drukwerk en POS-materiaal en event communicatie. Zaakvoerder Gert Vroonen heeft zopas fors geïnvesteerd in nieuwe machines, extra personeel en automatisering, wat het voorbije jaar een omzetstijging van 20% opleverde.

Innovatie & investeren gaan hand in hand

Egberghs was o.a. één van de pioniers in België wat betreft planafdruk en kocht als allereerste in Europa een professionele digitale pers. Gaandeweg is het bedrijf blijven vernieuwen. “Zo hebben we een eigen IT-team gevormd om print-applicaties voor onze klanten te maken”, zegt Gert Vroonen. “Daarmee kunnen ze dan op een gepersonaliseerde manier online hun bestellingen doorgeven.” 

Bovendien investeerde Egberghs in het machinepark. “Eind 2018 is er bijvoorbeeld een cutsheet-machine bijgekomen, die met 328 pagina’s per minuut de snelste is op de markt. We hebben ons aanbod uitgebreid met drukwerk op andere materialen, zoals hout en plexi. En in onze demo-ruimte tonen we onze klanten alle mogelijkheden.” Deze strategie legt Egberghs geen windeieren. “De afgelopen jaren is de omzet stelselmatig gestegen, zelfs met 20% het voorbije boekjaar”, aldus nog Gert Vroonen. “De groei maakt bijkomende aanwervingen noodzakelijk, zowel in de administratie als productie.” 

Kwaliteit begint al met het berekenen van de juiste prijsofferte. 

Net zoals de motor van een auto moet business software volledig afgestemd zijn op de werking én ambities van het bedrijf. Bij Egberghs werden de basismodules van MultiPress van bij de opstart aangevuld met specifieke modules voor het beheer van de prijsafspraken, de mappenstructuur, de management rapportgenerator en werd de link gelegd naar de boekhouding. Met de bijkomende MultiPress Webmodule slagen ze er in om het aantal calculaties zo efficient mogelijk te beheren. Hun klanten nemen per slot van rekening een deel van de taken uit handen en dat is altijd dubbel gewonnen. 

Sales gerichte aanpak vergt juiste tools

Door de groei van Egberghs zijn er recent nog extra mensen aangenomen en kunnen ze nu nog beter reageren op alle vragen en wensen van klanten. Investeren in mensen, machines en ondersteunde business software blijkt een prima aanpak. Maar de markt is recent sterk veranderd: tot voor kort kwamen klanten gewoon 'aanbellen'. Vandaag vergt het werven van nieuwe klanten én het onderhouden van bestaande klantenrelaties een doordachte én sales-gerichte aanpak. 

Natuurlijk start alles met het snel opmaken van correcte prijsoffertes die het resultaat zijn van écht luisteren naar de klant en meedenken met de klant. Om de kwaliteit, service én vooral de klantentevredenheid op peil te houden, voelt Gert Vroonen aan dat het sales & ordermanagement en de expeditie nog verder moet uitgebouwd en geautomatiseerd worden. 

  • Biedt de geïntegreerde CRM toepassing in MultiPress het juiste antwoord? 
  • Kan het sales team nog sneller en correcter prijsoffertes maken met de Calculatie Wizard? 
  • Kan er na het afwerken van een opdracht de levering nog efficiënter? Met de huidige verkeerssituaties blijft efficiënte expeditie echt een uitdaging. 

Vroonen legde deze uitdagingen op tafel voor MultiPress. We zijn alvast benieuwd naar de resultaten die de geplande uitbreidingen van MultiPress zullen opleveren voor Egberghs.

Ontdek hoe MultiPress de winst van uw drukkerij doet stijgen!

Meer weten?