Envelbag

Envelbag, vroeger Drukkerij Van Daele, is een toonaangevend nichegericht grafisch productiebedrijf. Ze zijn gespecialiseerd in zowel de productie als in de nabedrukking van enveloppen en verpakkingen. Vandaag telt het bedrijf 16 medewerkers. 

Envelbag werkt zowel voor drukkerijen, mailinghuizen, grootverbruikers (banken, watermaatschappijen, overheden,…), groothandel als professionelen. Met de technische mogelijkheden waarover ze beschikken, blijft de bedrukte enveloppe een uniek en tastbaar nicheproduct. Zeker in dit digitaal tijdperk. Een weetje dat Envelbag graag meegeeft: de respons op een direct mailing onder envelop ligt tot 20 keer hoger dan op een e-mailing.

De roots van Envelbag

In 1979 richtte Edwig Van Daele drukkerij Van Daele op. Zijn handelsmerk: gelegenheidsdrukwerk. Zoon Koen vervoegde het familiebedrijf in 1986 en nam de zaak over. Hij koos resoluut voor een andere koers en nam Newprint-Fabrisac (de vroegere drukkerij De Veirman) over. Hij besloot zich uitsluitend te focussen op het na-bedrukken van enveloppen. Een slimme zet, want het bedrijf groeide snel, zowel organisch als via overname. In 2013 werd Envelbag, het bedrijf van Philippe en Mathieu Sys en een autoriteit in de fabricatie van enveloppen, geïntegreerd binnen drukkerij Van Daele. Sedert 1 juni 2016 gaat drukkerij Van Daele als Envelbag door het bedrijfsleven. Het grafisch productiebedrijf kiest resoluut voor één naam en één specialisatie: fabricatie en nabedrukking van enveloppen en verpakkingen.

Ambitieuse toekomstplannen ondersteunt door MultiPress

Naar de toekomst willen ze gaan diversifiëren (onder meer met soepele verpakkingen), anticiperen op nieuwe marktevoluties en groeien. Alle investeringen, projecten en actie's worden aangepakt vanuit volgende strategie: 'werken aan rendabele groei'. Vandaag is Envelbag hoofdzakelijk gericht op de Belgische markt, maar ze kijken alvast ook voorzichtig naar het buitenland. Omdat de snelle groei van het ambitieuze bedrijf te ondersteunen, werd er gezocht naar een solide business software voor de implementatie van een doorgedreven automatisatie. 

Voorheen werd er gewerkt met Print+ en Omnisoft voor het beheer van de webshop, maar beide systemen beantwoorden niet (meer) aan de verwachtingen. De mix van e-business met offset, een financiële boekhoudlink, orderadministratie en module voor prijsafspraken moest ondersteund worden door 1 centraal systeem. 

MultiPress kon alle vragen op het lijstje afvinken en een volwaardig platform voor e-business aanbieden. Volledig geïntegreerd in de interne workflow. Alles start in de calculatie module waar met een uiterst grote precisie en snelheid de offertes berekend worden. Zo wordt het volledig proces tot en met de facturatie gecentraliseerd opgevolgd. Samen met een perfecte historiek van klantgegevens, calculaties en orderinformatie geeft dit inzicht in de kosten en opbrengsten. MultiPress geeft met de kostprijscalculatie-module zo de juiste inzichten en feedback aan het management.

Ontdek hoe MultiPress de winst van uw drukkerij doet stijgen!

Meer weten?