E-calculator

Alle voordelen van e-commerce dankzij de e-calculator

Met de groeiende populariteit van e-commerce platforms voor drukwerk, zowel in B2C als B2B omgevingen, neemt ook de vraag toe naar meer geavanceerde oplossingen. Vrijwel alle platforms bedienen zich immers nog van standaard productlijsten met standaard prijslijsten, terwijl de dynamiek van de markt aan de vraag- én aanbodzijde natuurlijk een veel grotere flexibiliteit vereist. De nieuwe e-calculator module van MultiPress maakt precies dat nu mogelijk, dankzij een krachtige rekenmotor en een volledige integratie met de complete workflow.

Veel online aanbieders van drukwerk bieden in hun portal een portfolio van gestandaardiseerde producten aan met slechts een beperkt aantal varianten. Dit heeft alles te maken met het feit dat op de achtergrond ook alleen voor dit productenpakket een vastgestelde prijslijst wordt gehanteerd. Dit limiteert de gebruiker van het portal enorm in zijn keuze, met het risico dat de (potentiële) klant niet naar wens kan worden bediend – en afhaakt.

Deze werkwijze zorgt er ook voor dat nooit het volledige potentieel van de productiemiddelen kan worden benut. Daartoe zouden immers alle mogelijk varianten moeten worden voorbereid, uitgerekend en ingevoerd in het systeem – een vrijwel onmogelijke opgave volgens deze werkmethode. Het gevolg is ook dat de aanwezige productiecapaciteit onderbenut blijft.

Bovendien bestaat bij het gebruik van een vastgestelde prijslijst het risico dat de actuele dagprijzen van substraten of aangepaste tarieven niet worden doorgevoerd. Een goede prijsstelling kan op deze manier niet worden gegarandeerd en dat kan nadelig uitvallen, zowel voor de eindgebruikers als voor de aanbiedende drukkerij.

Met de e-calculator module van MultiPress verandert de aanpak van e-commerce ingrijpend omdat er sprake is van een volledig dynamische werkwijze. Alle procesvariabelen in het MultiPress systeem worden op één centrale plek voortdurend geactualiseerd, zodat de gebruikers ervan altijd over de laatste informatie en mogelijkheden beschikken.

Krachtige en dynamische calculatie module

De e-calculator is de online versie van de krachtige MultiPress calculatie module die feitelijk de ruggengraat vormt van ons MIS/ERP systeem. Op basis van de actuele informatie over alle variabelen in het complete productieproces – variërend van de dagprijs van substraten tot de beschikbare machinecapaciteit – vindt op elk gewenst moment de optimale samenstelling van een offerte of order plaats. Dankzij deze volledig dynamische productconfiguratie zijn drukkerijen nu al in staat vraag en aanbod perfect op elkaar af te stemmen. Zo wordt telkens de meest efficiënte productiewijze gevonden en kan de scherpst mogelijke prijs worden aangeboden. Door deze unieke rekenkracht nu ook online beschikbaar te stellen, via webportals of bijvoorbeeld  API’s van derde partijen, profiteren zowel de eindklanten (B2B of B2C) als aanbiedende drukkerij daadwerkelijk van de geavanceerde en lucratieve mogelijkheden die e-commerce te bieden heeft.

Volledige integratie van de complete workflow

Het gebruik van de e-calculatie module zorgt ervoor dat klanten zich niet langer tot gestandaardiseerde en voorgedefinieerde producten hoeven te beperken. Ook zien ze, in real time, welke productaanpassingen mogelijk zijn, zoals een andere papiersoort of een alternatieve uitvoering – en welke gevolgen dat heeft voor de productie, de levertijd en de prijs.

Voor het productiebedrijf betekent de e-calculatie module dat er veel sneller en accurater op aanvragen wordt gereageerd – en dankzij de laagdrempelige self-service zelfs zonder de noodzaak van menselijke interventie. De intelligente automatisatie gaat bovendien veel verder dan alleen de calculatie en offerte: alle informatie rond de bestelling gaat ook direct terug het systeem in zodat ook de planning, de productie, de logistiek, de aflevering en de facturatie er door worden aangestuurd. De e-calculator module van MultiPress zorgt voor een volledige integratie met de complete workflow – van voor tot achter, en vice versa.

E-business

E-calculator

E-calculator

Alle voordelen van e-commerce dankzij de e-calculator

Met de groeiende populariteit van e-commerce platforms voor drukwerk, zowel in B2C als B2B omgevingen, neemt ook de vraag toe naar meer geavanceerde oplossingen. Vrijwel alle platforms bedienen zich immers nog van standaard productlijsten met standaard prijslijsten, terwijl de dynamiek van de markt aan de vraag- én aanbodzijde natuurlijk een veel grotere flexibiliteit vereist. De nieuwe e-calculator module van MultiPress maakt precies dat nu mogelijk, dankzij een krachtige rekenmotor en een volledige integratie met de complete workflow.

Veel online aanbieders van drukwerk bieden in hun portal een portfolio van gestandaardiseerde producten aan met slechts een beperkt aantal varianten. Dit heeft alles te maken met het feit dat op de achtergrond ook alleen voor dit productenpakket een vastgestelde prijslijst wordt gehanteerd. Dit limiteert de gebruiker van het portal enorm in zijn keuze, met het risico dat de (potentiële) klant niet naar wens kan worden bediend – en afhaakt.

Deze werkwijze zorgt er ook voor dat nooit het volledige potentieel van de productiemiddelen kan worden benut. Daartoe zouden immers alle mogelijk varianten moeten worden voorbereid, uitgerekend en ingevoerd in het systeem – een vrijwel onmogelijke opgave volgens deze werkmethode. Het gevolg is ook dat de aanwezige productiecapaciteit onderbenut blijft.

Bovendien bestaat bij het gebruik van een vastgestelde prijslijst het risico dat de actuele dagprijzen van substraten of aangepaste tarieven niet worden doorgevoerd. Een goede prijsstelling kan op deze manier niet worden gegarandeerd en dat kan nadelig uitvallen, zowel voor de eindgebruikers als voor de aanbiedende drukkerij.

Met de e-calculator module van MultiPress verandert de aanpak van e-commerce ingrijpend omdat er sprake is van een volledig dynamische werkwijze. Alle procesvariabelen in het MultiPress systeem worden op één centrale plek voortdurend geactualiseerd, zodat de gebruikers ervan altijd over de laatste informatie en mogelijkheden beschikken.

Krachtige en dynamische calculatie module

De e-calculator is de online versie van de krachtige MultiPress calculatie module die feitelijk de ruggengraat vormt van ons MIS/ERP systeem. Op basis van de actuele informatie over alle variabelen in het complete productieproces – variërend van de dagprijs van substraten tot de beschikbare machinecapaciteit – vindt op elk gewenst moment de optimale samenstelling van een offerte of order plaats. Dankzij deze volledig dynamische productconfiguratie zijn drukkerijen nu al in staat vraag en aanbod perfect op elkaar af te stemmen. Zo wordt telkens de meest efficiënte productiewijze gevonden en kan de scherpst mogelijke prijs worden aangeboden. Door deze unieke rekenkracht nu ook online beschikbaar te stellen, via webportals of bijvoorbeeld  API’s van derde partijen, profiteren zowel de eindklanten (B2B of B2C) als aanbiedende drukkerij daadwerkelijk van de geavanceerde en lucratieve mogelijkheden die e-commerce te bieden heeft.

Volledige integratie van de complete workflow

Het gebruik van de e-calculatie module zorgt ervoor dat klanten zich niet langer tot gestandaardiseerde en voorgedefinieerde producten hoeven te beperken. Ook zien ze, in real time, welke productaanpassingen mogelijk zijn, zoals een andere papiersoort of een alternatieve uitvoering – en welke gevolgen dat heeft voor de productie, de levertijd en de prijs.

Voor het productiebedrijf betekent de e-calculatie module dat er veel sneller en accurater op aanvragen wordt gereageerd – en dankzij de laagdrempelige self-service zelfs zonder de noodzaak van menselijke interventie. De intelligente automatisatie gaat bovendien veel verder dan alleen de calculatie en offerte: alle informatie rond de bestelling gaat ook direct terug het systeem in zodat ook de planning, de productie, de logistiek, de aflevering en de facturatie er door worden aangestuurd. De e-calculator module van MultiPress zorgt voor een volledige integratie met de complete workflow – van voor tot achter, en vice versa.

Documenten & artikels over: E-calculator

Interesse in de unieke veelzijdigheid van MultiPress MIS/ERP?

Bezorg me meer informatie over MultiPress