Wordt een factuur niet op tijd betaald? Of overschrijdt een klant het afgesproken kredietsaldo? Zorg dat u dit tijdig signaleert en direct actie onderneemt. Met MultiPress bewaakt u eenvoudig en effectief uw financiële zaken

Dankzij MultiPress Betalingsopvolging heeft u altijd zicht hebt op de actuele stand van zaken. Alle gegevens worden centraal beheerd en zijn dus steeds actueel. Door tijdig betalingsachterstanden of saldo-overschrijdingen te signaleren, kunnen direct passende maatregelen worden genomen om financiële risico’ s te beperken.

Het versturen van aanmaningen kan met MultiPress volledig worden geautomatiseerd. Overschrijdingen van de uiterste betaaltermijn worden direct opgemerkt en automatisch opgevolgd door per brief of per e-mail een herinnering aan de klant te sturen. Optioneel kan ook direct een kopie van de factuur worden meegestuurd, om verdere vertraging te voorkomen. Afhankelijk van hoeveel herinneringen al zijn verstuurd, wordt door MultiPress het juiste type aanmaning verstuurd om de urgentie van betaling te benadrukken.

Vraag jouw MultiPress demo aan

  • Overzicht en zekerheid: beperking van uw financiële risico’s door tijdig actie te ondernemen bij betalingsachterstand
  • Spaar tijd en voorkom verdere vertraging: door het versturen van aanmaningen in hoge mate te automatiseren bespaart u veel tijd en bespoedigt u betaling van openstaande facturen