Als u iets gedaan wil krijgen, geef de klus aan iemand die het druk heeft

"Wat heeft de productie van een drukorder gekost en wat heeft het opgebracht?" De vraag wordt vaak gesteld in drukkerijen maar levert meestal een onduidelijk antwoord. Met MultiPress worden de gepresteerde uren en verbruikte materialen niet langer manueel genoteerd maar eenvoudig geregistreerd. Elke medewerker, handeling en order krijgt een barcode die op de productievloer wordt ingelezen en de geregistreerde tijden worden door bevoegde MultiPress medewerkers vergeleken met de oorspronkelijk voorziene uren.

Scannen van werkbons
Nacalculatie en rapporten MultiPress

Inzicht in de efficiëntie

U krijgt een duidelijk zicht op de productiviteit, laat u ingrijpen waar nodig, geeft inzicht in medewerkers-efficiëntie en leert u beter orders beoordelen. Kortom: meten is weten!

Uurkostprijsberekening

Waarom hebben niet alle drukkerijen dezelfde (machine) uurkost? Omdat elk bedrijf andere directe, indirecte, arbeiders-, machine-, overhead- en personeelskosten heeft. De uurkost- prijsberekening zorgt voor een eenvoudige en transparante manier om de uurkosten van uw kostendragers en kostenplaat- sen uiterst gedetailleerd te berekenen op basis van boven- staande parameters.

Met deze module kunt u o.a.:

  • simulaties maken van nieuwe machines
  • simulaties maken van nieuwe medewerkers
  • simulaites maken van reorganisaties
  • simulaties maken van toekomstige investeringen
MultiPress Kostprijsberekening