Workflow

Foutenlast beperken en dubbel werk vermijden levert een grote opbrengst wanneer administratie en pre-press met elkaar verbonden worden.

MultiPress kan elk workflow-systeem voeden (JDF) en krijgt ook van de meeste workflow-systemen een volwaardige feedback (JMF) zodat tijd- en materiaalregistratie niet langer via barcodes dient te verlopen. Zo wordt dubbel werk vermeden en de foutenlast verminderd. Niet enkel de productieplanning maar ook deze van de expeditie worden zo veel efficiënter zodat ook daar zeer kostenbesparend gewerkt kan worden qua transport en logistiek.

workflow

Exacte nacalculatie kan enkel door automatische verwerking van elk bestand. Uitgaven worden tot op de cent bijgehouden!

Features van Workflow in

Workflow-basis

In de MultiPress "workflow-basis" wordt er bij het aanmaken van een order automatisch een mappenstructuur aan het order gekoppeld. De structuur van deze map met onderliggende submappen kunt u zelf bepalen.

Meer Lezen >> Workflow-basis
Callas pdfToolbox (Check&Repair)

Correcte drukklare pdf’s zijn cruciaal voor efficiënte productie. Het opsporen van fouten moet snel en efficiënt verlopen. Hiervoor zet MultiPress de pdfToolbox-technologie van Callas in. Visuele inspectie, herstellingen, verwerking van duizenden bestanden zonder toezicht, kwaliteitscontrole, kleurbeheer, impositie, conversie van en naar pdf,... hiermee vermijdt u onnodige kosten en discussies over deadlines.

Meer Lezen >> Callas pdfToolbox (Check&Repair)
Digi-impose

U werkt in uw (digitaal) grafisch bedrijf vaak met pdf’s die u graag in de juiste volgorde print. Maar de stap naar een workflow is nog iets té groot, ook omdat uw standaard JDF- koppeling niet van hetzelfde niveau is als in de offsetwereld. Geen probleem! Multi-Press kent alles van impositie en linkt pdf’s probleemloos aan printopdrachten. Zo rolt ook in uw bedrijf alles vlot van de printer.

Meer Lezen >> Digi-impose
JDF & JMF workflow

Foutenlast beperken en dubbel werk vermijden levert een grote return wanneer administratie en prepress met elkaar verbonden worden. JDF is voor nog heel wat bedrijven een grote uitdaging op het niveau van structuur en eenduidige procedures.

Meer Lezen >> JDF & JMF workflow
Snijcalculatiemodule: correcte prijzen voor deelproducten

We hebben alle informatie in ons drukvel. Dus kunnen we de rolverwerking unit laten rekenen en de informatie automatisch overnemen. Bij een deelproduct op vel, wordt deze berekening eenvoudiger. Hier houden we wel rekening met veel stoptijden. Want telkens als bv. een poster wordt gesneden, zal de machine een tijdje stilstaan wat de kostprijs weer verhoogt.

Meer Lezen >> Snijcalculatiemodule: correcte prijzen voor deelproducten
Check & Repair met variabele input

Vanaf heden zal het mogelijk zijn om je profielen te voeden met variabele input. Dit zorgt ervoor dat het mogelijk wordt om bv. Een controle uit te voeren op het modelformaat die in MultiPress werd ingegeven. Het opmaken van een PDF proef kan volledig geautomatiseerd worden zodat data kan worden opgepikt vanuit je order, en geplaatst kan worden op je proef PDF.

Meer Lezen >> Check & Repair met variabele input