Rechtenadministratie

Aan elke QuoJobgebruiker kan u een gepersonaliseerd rechtenblad toekennen. Hierbij sluit u niet alleen de toegang af tot bepaalde functionaliteiten (vb. admin, HR...) maar zorgt u er evengoed voor dat de overbodige menu's niet zichtbaar zijn voor de gebruiker. Vaak gaat men dit niet doen op individueel niveau.  QuoJob geeft u ook de mogelijkheid om rechtentemplates te voorzien om zo consequent en snel rechten toe te kennen of eventueel aan te passen.  Op hetzelfde principe kan de toegang tot elk rapport toegekend worden. We sturen zo, zeer eenvoudig, wie zicht heeft op welke cijfers.

Quojob Rechtenadministratie