Tijdsregistratie

Uw bedrijf staat of valt met de efficiënte aanwending van productie-uren. De hoeksteen hiervan is tijdsregistratie. Geregistreerde tijden geven de nodige feedback vanuit de productie en zijn essentieel voor een grondige projectanalyse. In het geval van "projecten in regie" vormen de geregistreerde uren natuurlijk de basis van de gefactureerde bedragen. QuoJob haalt zijn gebudgetteerde uren uit de offertes en orders en weegt die af t.o.v. de reeds "geconsumeerde" tijd. Dit resulteert in een realtimerapportering waarbij de status van de joburen onmiddellijk in het oog springt op het joboverzicht. In deze gebruiksvriendelijke module kan gewerkt worden met "de timer", maar evengoed zijn de "van-tot" tijden of "duurtijden" manueel in te geven. Bij het registreren kan de medewerker ook heel wat informatie meegeven die steeds binnen handbereik is bij het aanmaken van de factuur.

De geregistreerde uren worden automatisch en rechtstreeks gevisualiseerd in het project (per medewerker, soort prestatie, chronologisch, met commentaar,...). Met enkele muisklikken kunt u overzichtslijsten maken voor intern gebruik of een 'gecensureerde' timesheet in functie van een klantengesprek. Desgewenst kunt u ook de nietprojectgerelateerde uren registreren wat u een compleet zicht geeft op de productiviteitsfactor van uw bureau. Door de materiaalregistratie kan u het genereren van een pdf-je, iStockbeeld, kleurprints, koerierkosten,... desgewenst doorrekenen naar de klant. Een urendatabase bevat al na 2 maanden een schat aan bedrijfsinformatie!

Voordelen

  • Overzicht over het geleverde werk per klant, project, medewerker of prestatietype
  • Timesheet kan als input dienen voor een factuur
  • Duidelijk overzicht tussen voorzien en effectief gepresteerde uren
  • Zicht op de niet-productieve uren versus productieve uren
  • Real-time zicht op de niet voorziene klantenwensen
Tijdsregistratie