De CO2-uitstoot van elke printopdracht op offertes en orders? Is dat wel realistisch?

15 Juni 2022

Moeten we binnenkort de ecologische voetafdruk van drukwerk vermelden op offertes en orders? Ja. Want ook de Europese drukkerij-sector wil zijn steentje bijdragen in het naleven van milieumaatregelen. Maar is daar reële vraag naar? Jawel! De druk om de milieu-impact van de industrie te verminderen komt namelijk niet alleen van Europese instellingen en nationale regeringen. Ze komt ook van de bedrijven zelf. Én hun klanten. Als marktleider kreeg Dataline de vraag om de klimaatmaatregelen om te zetten in concrete acties. En zo wordt MultiPress klaargestoomd om de ‘carbon footprint’ voor elke drukwerk of printopdracht precies te kunnen verwerken op offertes en orders.

Printing Industry CO2 footprit - Multipress

Green Deal

De Europese Commissie stelde in december 2019 de Europese Green Deal voor. Ze deden dat door middel van een pakket maatregelen, met als doel het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 en de verwezenlijking van een koolstofvrije economie tegen 2050. Om de EU op een evenwichtig traject te zetten naar koolstofneutraliteit in 2050 stemde de Commissie er in april 2021 bovendien mee in om de klimaatambitie op te schroeven door het streefdoel voor het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 te verhogen van 40 % naar 55 % ten opzichte van het niveau van 1990.

CO2-uitstootberekening

Als een logisch gevolg nemen ook nationale overheden steeds strengere maatregelen om de uitstoot van broeikasgassen aan banden te leggen. Want zoals iedereen ondertussen weet, veroorzaken broeikasgassen het broeikaseffect met klimaatveranderingen tot gevolg. Een van de belangrijkste broeikasgassen is CO2, vandaar dat er vaak naar CO2-reductie wordt gekeken. Het mag duidelijk zijn dat de bewustwording van het grote publiek over de klimaatverandering en de daarbij horende CO2-emissies helemaal op scherp staan. Maar wat zijn de principes achter de berekening van de CO2-uitstoot?

Concreet gaat het berekenen van die specifieke uitstoot in de grafische sector over deze elementen:

 1. Substraat
 2. Verbranding van brandstoffen
 3. Productie van gekochte energie
 4. Platen, cilinders en andere beelddragers
 5. Transport van eindproduct
 6. Vervoer van grondstoffen
 7. Bedrijfsvoertuigen
 8. Woon-werkverkeer
 9. Inkt, vernis, toners en inktpatronen
 10. Verpakkingsmateriaal
 11. Productie van brandstoffen (upstream)
 12. Ingekochte energie (transmissieverliezen)
 13. Verbruiksgoederen (IPA of additieven, schoonmaakmiddelen)

‘Carbon footprint’-calculatie in MultiPress

Om erachter te komen hoe goed je als bedrijf bezig bent met het reduceren de uitstoot van CO2, zal eerst gemeten moeten worden hoeveel deze nu is. Dus integreert Dataline binnenkort een ‘carbon footprint’-calculatie in MultiPress, gebaseerd op de gegevens uit ClimateCalc. Daarmee zal het mogelijk zijn om de CO2-kosten toe te voegen aan elke calculatie, dus aan elke offerte en/of order.

In ClimateCalc worden verschillende parameters ingevoerd om uit te rekenen wat de CO2-voetafdruk van een bedrijf is. ClimateCalc biedt bijvoorbeeld de mogelijkheid om verschillende papiersoorten en substraten te kunnen vergelijken. Denk hier bijvoorbeeld het bedrukken op papier, ten opzichte van kunststof, hout of metaal.

CO2 Calculatie in MultiPress 1

CO2 Calculatie in MultiPress 2

'Certified Partnership' met het Dienstencentrum

Om dit te realiseren ging Dataline recent een ‘Certified partnership’ aan met het Dienstencentrum. Deze onderneming is expert op het gebied van de CO2-regelgeving in Europa. Zij staan in voor het adviseren en doorlichten van printmediabedrijven, specifiek op het gebied van milieumaatregelen. Zij leveren de knowhow aan om alle mogelijke berekeningen van de CO2-footprint van grafische bedrijven in kaart te brengen. Deze kennis wordt in MultiPress geïntegreerd. Daarnaast verzorgen het Dienstencentrum en de Stichting Certificatie GrafiMedia voor ClimateCalc certificering en de jaarlijkse audit.

De gebruikte methodiek berust op de door Intergraf uitgegeven standaard voor het berekenen van CO2-uitstoot. Intergraf is de beroepsvereniging die de belangen van de grafische industrie op Europees niveau behartigt en beschermt. De Europese grafische sector beschikt hiermee over een solide en geharmoniseerd instrument om de koolstofvoetafdruk van drukwerk en drukprocessen te beoordelen. ClimateCalc bevat in totaal 13 parameters die niet minder dan 95% van alle koolstofemissies van een drukproces of -product bestrijken.

Handshake deal met Dienstencentrum en Dataline
Tijdens de Vakdag 2022 in Nieuwegein sloot Dataline een Certified Partnership met het Dienstencentrum. Dirk Deroo, CEO van Dataline met John Koekenbier, Directeur van het Dienstencentrum, Robert Hartman, Business Development Manager en Country Manager Nederland met Remco Glashouwer, Senior Adviseur bij het Dienstencentrum.

Combinatie van Europese regelgeving en orderberekening

MultiPress is bij uitstek geschikt om de CO2-impact van printwerk uiterst nauwkeurig te berekenen. Elke productietechniek en de bijhorende machinespecificaties, elke grondstof zoals papier, inkten en drukplaten, en ook elementen zoals transport & logistiek of verpakkingsmaterialen kunnen in MultiPress geconfigureerd en dus ook berekend worden. Bovendien beschikt MultiPress over de mogelijkheid om met de nacalculatie van de complete order nauwkeurig af te bakenen hoeveel de werkelijke productietijd en verbruikskosten geweest zijn. Om zo nóg nauwkeurig data aan drukwerkinkopers te kunnen aanbieden.

Er bestaan legio ‘carbon footprint’-calculators. MultiPress is echter de enige print-ERP/MIS-software die de combinatie maakt tussen de Europese regelgeving en richtlijnen enerzijds en de nauwkeurige berekening op offerte- en orderniveau, hoe klein of hoe groot ook. Daarmee wordt MultiPress een instrument in de moderne bedrijfsvoering van printmediabedrijven dat hen helpt om een constructieve en actieve bijdrage aan de milieuproblematiek te leveren.