Automatische proofing, ook bij online bestellingen

Printbestanden foutloos en drukklaar aanleveren is cruciaal voor verdere verwerking. Dankzij het proofingportaal van MultiPress worden de online aangeleverde pdf-bestanden automatisch gecontroleerd en gecorrigeerd.

Vraag jouw MultiPress demo aan

Bestanden worden door klanten via de webshop bij een order aangeleverd. MultiPress gebruikt een op Callas PDF Toolbox gebaseerd online proofingportaal om die bestanden op fouten te controleren. Zo worden eventuele fouten in de bestanden direct herkend en automatisch gerepareerd, zonder dat de klant daar iets van merkt en zonder verstoring van jouw planning. 

Als het document geen fouten bevat, of de fouten automatisch zijn hersteld, dan wordt het document rechtstreeks doorgestuurd naar de bijbehorende order in de workflow. Gecorrigeerde pdf-documenten kunnen achteraf bij- of tussengevoegd worden.

Indien het bestand onherstelbaar is, ontvangt de klant een automatisch foutenrapport. Daarin krijgt jouw klant een visuele voorstelling van de fouten in het bestand, zodat deze eenvoudiger te herkennen en te corrigeren zijn. Daarna gaat het opnieuw door hetzelfde herstelproces.

  • Kwaliteit: de automatische controle en eventuele correctie van bestanden garandeert de kwaliteit van jouw printproducten 
  • Extra service: klanten krijgen een automatisch foutenrapport en zien direct waar ze correcties moeten uitvoeren 
  • Workflowoptimalisering: aanlevering, controle en herstel van bestanden verloopt volautomatisch. Dit spaart tijd en kosten, en garandeert bovendien een ongestoorde producieworkflow