Voorkom herhaalde klachten met een duidelijke klachtenregistratie

Weet jij exact waarom een klant een klacht heeft ingediend en hoe je dit in de toekomst kunt vermijden? Met een gestructureerde klachtenregistratie koppel je klachten aan specifieke orders, krijg je een overzicht van de eventuele faalkosten én kan je ze in de toekomst voorkomen.

Vraag jouw MultiPress demo aan

MultiPress registreert klachten van klanten op een overzichtelijke en gestructureerde manier. Deze klachtinformatie bevat onder meer eventuele foto's van beschadigingen zodat je steeds goed weet wat er scheelt. Door de informatie van elke klacht aan een specifieke order te koppelen, ontstaat een duidelijk beeld van de faalkosten. Bovendien waarschuwt MultiPress je bij het aanmaken van herhaalopdrachten door die klant, zodat een herhaling van de klacht proactief voorkomen kan worden.

Dankzij de manier waarop je met MultiPress de klachten van jouw klanten vastlegt, beschikt jouw bedrijf direct over de informatie die nodig is voor jouw ISO-certificeringen. Het overzicht in MultiPress maakt ook analyses mogelijk, zodat je met structurele maatregelen de kwaliteit kan bewaken en faalkosten reduceert.

  • Inzicht en controle: door klachten te koppelen aan orders ontstaat inzicht in de faalkosten en kan je ze in de toekomst voorkomen
  • Betere marges: met passende maatregelen en gerichte investeringen verlaag je de faalkosten
  • Tevreden klanten: het correct oplossen en vervolgens effectief voorkomen van klachten vertaalt zich in een grotere klanttevredenheid