Printmediabedrijven met grote oplages worden vaak geconfronteerd met onderbroken producties. Hierbij is het heel belangrijk dat we een duidelijk zicht hebben op welke ploeg wanneer inspringt. Aan de hand van de printplanning gaan we een job gaan opsplitsen per drukvel en deze dan op een tijdslijn plaatsen die ons een overzicht geeft van de bottlenecks in de productie.

Vraag jouw MultiPress demo aan

Het planbord van MultiPress zorgt voor een visuele weergave van de complete orderstroom tijdens elke fase van het productieproces. Met behulp van kleurcoderingen is de status van een opdracht en van de individuele processtappen direct zichtbaar. 

Ook alle informatie van elk afzonderlijk order, elke machine en elke productiemedewerker is op het scherm oproepbaar.

Het doorloopschema van elke order is flexibel aan te passen, waarbij MultiPress steeds de afgesproken planning en beschikbare capaciteit bewaakt. Zo zien alle betrokkenen, zowel de ordermanager als de planning, maar ook de productiemedewerkers, direct of een order zich nog in de prepressfase bevindt of al in de drukkerij, of de bestanden al zijn ontvangen, de proef akkoord is gegeven en de papierbestelling is afgeleverd: alle informatie is centraal beschikbaar en altijd actueel.

  • Overzicht en achtergrond: jouw productieplanning en alle achterliggende orderinformatie zijn eenvoudig en snel beschikbaar
  • Controle en flexibiliteit: de status van elk order is steeds zichtbaar zodat tijdig kan worden bijgestuur
  • Efficiënt produceren: met een overzichtelijk en flexibel planbord werken jouw mensen aan een optimaal tempo volgens de productiecapaciteit
  • Op tijd en volgens plan: MultiPress stemt het doorloopschema van elke order volledig af op de processen en capaciteit binnen jouw bedrijf, zodat er volgens plan geproduceerd en geleverd wordt