Voorkom onjuiste offertes

In de Prijsafspraken-module worden de afspraken over een standaardproduct met een klant vastgelegd. Hierbij denken we onder andere aan stuk-, contract- en staffelprijzen. Soepele en consequente prijsafspraken zijn de veiligste manier om jouw relatie met leveranciers en klanten gezond te houden. MultiPress voorkomt dat je het overzicht kwijtraakt en daardoor onjuiste offertes uitbrengt of verkeerde facturen verstuurt.

 Vraag jouw MultiPress demo aan 

Deze module biedt je onder andere:

  • Correcte prijsafspraken op jouw offertes en facturen
  • Beheer van alternatieve productomschrijvingen
  • Procentuele correcties op prestatiegroepen of prijslijsten
  • Koppeling van prijsafspraken aan klantcategorieën

Met de Prijsafspraken-module leg je elke vorm van korting, toeslag of staffel vast met jouw klanten en leveranciers. Door de afspraken centraal te beheren, zijn ze altijd direct op te roepen en te gebruiken in jouw calculaties. Dat bespaart tijd, voorkomt vergissingen en zo verstuur je altijd de scherpste offertes en correcte facturen.

Centraal beheerde prijsafspraken:

  • Zijn steeds snel aan te passen en toe te passen
  • Kan je voor bepaalde klantcategorieën of -groepen laten gelden
  • Zijn zo flexibel dat bepaalde afspraken of prijslijsten over te nemen zijn voor andere relaties
  • Consequent en correct: steeds de juiste prijsafspraken op jouw offertes en facturen
  • Bespaar tijd: centraal beheer van prijsafspraken maakt het opzoeken, aanpassen en toepassen ervan snel en eenvoudig
  • Snel en scherp: reageer snel op elke aanvraag met een scherpe calculatie op basis van de correcte prijsafspraken