Goede afspraken maken goede vrienden

Heldere prijsafspraken met klanten en leveranciers zijn onmisbaar voor elk printmediabedrijf. De prijsafsprakenmodule van MultiPress laat je toe om prijsafspraken met klanten of klantengroepen te beheren op een eenvoudige en efficiënte manier. Door deze afspraken centraal te beheren verlaag je ook het risico op menselijke fouten.

Vraag jouw MultiPress demo aan

Om overzicht te behouden, administratieve rompslomp uit de weg te gaan en fouten te reduceren, gebruik je de prijsafsprakenmodule. Je kan vanaf nu de juiste verkoopprijs moeiteloos berekenen terwijl alle gegevens van de oorspronkelijke kostprijscalculatie beschikbaar blijven.

  • Prijsafspraken blijven klantgerelateerd, maar je kan ze net zo goed onderling aan elkaar koppelen. Gegevens van de ene prijsafspraak importeer je eenvoudig bij een andere relatie
  • Het is ook mogelijk om een prijsafspraak in te voeren of te wijzigen voor meerdere relaties tegelijk, wat heel wat tijd bespaart

Prijsafspraken zijn te maken in kopieën (stukken), vierkante meter, lopende meter en kilo. Per order wordt in de calculatiemodule, onafhankelijk van de prijsafspraak, de integrale kostprijs berekend. De kostprijs en productgegevens zijn op die manier beschikbaar voor reservering van materialen en de planning. Daarnaast vind je in hetzelfde overzicht de afgesproken verkoopprijs voor een offerte of opdracht. Met het calculatiesysteem kan je prijsstaffels invoeren en meerdere afspraken in een offerte combineren.

  • Eenvoudig en efficiënt: alle lopende prijsafspraken zijn overzichtelijk bij elkaar gebracht en nieuwe afspraken worden moeiteloos toegevoegd aan het systeem
  • Reduceer fouten: bestaande prijsafspraken gebruiken via koppelingen of importeren van gegevens bespaart tijd en voorkomt menselijke fouten
  • Snelheid en controle: de prijsafspraken van meerdere klanten en leveranciers tegelijk beheren, levert een serieuze tijdswinst op en biedt jou de nodige controle
  • Heldere kostprijs én verkoopprijs: de calculatie van de reële kostprijs en relevante productiegegevens zijn direct beschikbaar naast de afgesproken verkoopprijs