Is de oplage gedrukt? Welke toeleverancier verzorgt het lamineren, en welke binderij werkt de order verder af? Een goed planbord maakt op elk moment in een oogopslag duidelijk hoe de productieplanning voor ‘werkderden’ er voor staat. Via het grafisch planbord van MultiPress heb je bovendien altijd direct toegang tot alle achterliggende orderinformatie.

Maak een visuele planning in MultiPress voor werkderden waar je op regelmatige basis mee samenwerkt. Je kan zelf kiezen welke onderaannemers je toevoegt aan deze lijst en je hebt de mogelijk om de standaarddoorlooptijd toe te kennen. Zo neem je een product visueel op in jouw planning, ook al wordt dit product middenin het productieproces verwerkt bij een onderaannemer.

Vraag jouw MultiPress demo aan

Het planbord van MultiPress zorgt voor een visuele weergave van de complete orderstroom tijdens elke fase van het productieproces. Het doorloopschema van elke order is flexibel aan te passen, waarbij MultiPress steeds de afgesproken planning en beschikbare capaciteit bewaakt.

Met behulp van kleurcoderingen is de status van een opdracht en van de individuele processtappen direct zichtbaar. Ook alle informatie van elk afzonderlijk order, elke machine en elke productiemedewerker is op het scherm oproepbaar.

  • Overzicht en achtergrond: jouw productieplanning en alle achterliggende orderinformatie zijn eenvoudig en snel beschikbaar
  • Controle en flexibiliteit: de status van elk order is steeds zichtbaar zodat tijdig kan worden bijgestuurd
  • Efficiënt produceren: met een overzichtelijk en flexibel planbord werken jouw mensen aan een optimaal tempo volgens de productiecapaciteit
  • Op tijd en volgens plan: MultiPress stemt het doorloopschema van elke order volledig af op de processen en capaciteit binnen jouw bedrijf, zodat er volgens plan geproduceerd en geleverd wordt