De MultiFlow module van MultiPress maakt het mogelijk om een eigen workflow, of onderdelen daarvan, te genereren in eenvoudige en overzichtelijke stroomschema’s. Die grafisch weergegeven workflow wordt daarbij volledig geautomatiseerd op basis van regels. Neem dit eenvoudige voorbeeld: als er via e-mail een drukgereed bestand wordt aangeleverd, dan kan dat bestand direct worden gecontroleerd via een preflight en vervolgens naar de aangewezen map in de productiestroom gestuurd. Manuele handelingen zijn hierbij niet meer nodig. Dat spaart veel tijd en voorkomt fouten.

Dankzij MultiFlow werken de verschillende modules binnen MultiPress op een nieuwe en geavanceerde wijze met elkaar samen. Daarbij worden de grenzen van de mogelijkheden opgezocht, zonder dat u in een overdaad aan opties en variaties verdwaalt. Met de slimme selectie van een 20-tal modules is een veelzijdige en uiterst flexibel toepasbare basis gelegd, waarmee u een uitstekende automatisatie van veelvoorkomende taken en processen bewerkstelligt. Het gebruik van MultiFlow blijft laagdrempelig: je kunt ook een reeks van aanvankelijk misschien kleine stappen automatiseren – en toch direct tastbare resultaten bereiken.

Vraag jouw MultiPress demo aan

  • Tijdwinst: data uit verschillende bedrijfsprocessen komt via volledig zelf in te richten stroomschema’s automatisch samen in een uiterst efficiënte workflow. Gevolg: u kunt meer doen in minder tijd
  • Foutreductie: het verminderen van repetitieve taken en manuele handelingen bespaart tijd en voorkomt kostbare fouten