Nacalculatie van zowel geleverde als nog lopende orders biedt actueel inzicht in de bedrijfsvoering. Bij nacalculatie in lopende orders heeft u zelfs de mogelijkheid tijdens de productie in te grijpen.

Dankzij de nacalculatie met tijdoverzicht van MultiPress ziet u direct de kosten die op een order zijn gemaakt. De nacalculatie toont de kosten van uren, materialen en werk derden. Die kosten worden vergeleken met de voorlopige kostprijs. U ziet daarom in één oogopslag of de order met winst werd verwerkt, waar zich problemen hebben voorgedaan en of de veronderstellingen in de voorcalculatie correct waren. U kunt het overzicht exporteren naar een ander bestandsformaat of afdrukken.

Vraag jouw MultiPress demo aan

  • Kostenbesparing: dankzij gedetailleerde evaluaties op afdelings-, resource- of materiaalniveau identificeert u snelonrendabele productiestappen
  • Gebruiksgemak: het overzicht met kosten van orders is snel en eenvoudig op te roepen

Features van Nacalculatie

Goederen in bewerking
Goederen in bewerking

Het overzicht van onderhanden werk biedt inzicht in de actuele bedrijfsvoering. Met deze gegevens heeft u de mogelijkheid om tijdig bij te sturen of in te grijpen.

Meer Lezen >>