Uw voorraad slim beheren? Met de voorraadmodule van MultiPress heeft u alle relevante informatie per materiaalsoort, order en magazijngebruik op één scherm. Op die manier weet u waar de voorraad zich bevindt, hoeveel er wordt afgenomen en of er voldoende beschikbaar is.

MultiPress Management Voorraad toont zowel uw eigen als de klantgebonden voorraad, grondstoffen en hulpstoffen, en gereed product. U ziet meteen de consignatievoorraad, het materiaalverbruik, de afnemers en de batchnummers. Dankzij het voorraadoverzicht kunt u kosten van opslag doorberekenen aan de klant en brengt u de voorraadafnames van klanten (en dochterbedrijven) eenvoudig en overzichtelijk in kaart.

“Orders naar voorraad” toont alle beschikbare gegevens per materiaalsoort, evenals de omzet, het verkoopresultaat en de toegevoegde waarde. MultiPress levert daarbij interessante verbruiksstatistieken. Dankzij de mogelijkheid om per grondstof het verbruik te meten, kunt u uw aankoopbeleid perfectioneren.

Vraag jouw MultiPress demo aan

  • Kostenbesparing: dankzij helder inzicht in de voorraden kunt u scherper inkopen
  • Voorspelbaarheid: met MultiPress voorraadbeheer houdt u uw voorraden permanent op peil
  • Transparantie: u kunt de kosten van opslag doorberekenen aan de klant
  • Tijdwinst: u hoeft geen aparte administratie te voeren over uw voorraadbeheer en de locatie van voorraden is altijd bekend