In een markt waarin de marges onder druk staan, speelt de machine-uurkostprijsberekening een sleutelrol. Met een helder inzicht in de totale kosten kunt u de return on investment van nieuwe investeringen beoordelen, nauwkeuriger offertes maken en beargumenteerd kiezen voor de rendabelste machine om de order op te produceren.

MultiPress beschikt over een unieke module waarmee u de uurkostprijs berekent in MultiPress zelf. U voert de bedrijfskosten tot in detail in, waarna de module automatisch de juiste kostprijs berekent. Tot de variabelen in de kosten behoren specifieke zaken als vervangingswaarde, levensduur van de machine, afschrijving en productiekosten per vierkante meter. Ook allerlei andere directe, indirecte, arbeids-, machine-, overhead- en personeelskosten voert u in de module in.

Het resultaat is een uiterst nauwkeurige berekening van de uurkostprijs. Het is mogelijk op basis van nacalculatie de gegevens aan te passen, waardoor de nauwkeurigheid nog groter wordt. De module is uiterst flexibel. U kunt er onder meer simulaties van alternatieve situaties mee maken. Zo simuleert u onder meer de kosten van nieuwe machines, nieuwe medewerkers, reorganisaties en toekomstige investeringen. Zo heeft u steeds de juiste onderbouwing voor uw bedrijfsbeslissingen.

Vraag jouw MultiPress demo aan

  • Onderbouwde keuzes: dankzij simulaties kunt u vergelijkingen tussen toekomstige investeringen maken en een weloverwogen beslissing nemen
  • Duidelijke ROI: de terugverdientijd van investeringen wordt helder weergegeven
  • Concurrentievoordeel: dankzij de nauwkeurige kostprijsberekening kunt u exact de juiste marges bepalen voor uw producten
  • Efficiëntere bedrijfsvoering: met de gegevens van de machine-uurkostprijsberekening bepaalt u snel op welke machine een order het beste rendement haalt