MultiFlow: eenvoudig zelf automatiseren in MultiPress

3 Sep 2021

Binnen elk grafisch productiebedrijf heb je verschillende onmisbare processen voor een gestroomlijnde productie. Helaas zijn die processen niet altijd verbonden met relevante data, waardoor veel tijd verloren gaat met het opzoeken, doorgeven en controleren van informatie. Door een brug te slaan tussen deze ‘eilanden’ automatiseer je verregaand de uitwisseling van data en de aansturing van taken. Met MultiFlow voor MultiPress maken grafische productiebedrijven een enorme efficiëntieslag.

Veelzijdig en gebruiksvriendelijk automatiseren

De MultiFlow-module van MultiPress maakt het mogelijk om een eigen workflow, of onderdelen daarvan, aan te maken in eenvoudige en overzichtelijke stroomschema’s. Die grafisch weergegeven workflow wordt daarbij volledig geautomatiseerd op basis van regels. Daarbij worden de grenzen van de mogelijkheden opgezocht, zonder dat gebruikers in een overdaad aan opties verdwalen. Met de slimme selectie van een 20-tal modules is een veelzijdige en flexibele basis gelegd, waarmee je een uitstekende automatisering van veelvoorkomende taken en processen binnen MultiPress mogelijk maakt. MultiFlow is een laagdrempelige oplossing: zelfs door een reeks aanvankelijk kleine stappen te automatiseren, bereik je toch direct resultaten.

Deze voorbeelden tonen je wat MultiFlow voor jouw grafisch productiebedrijf kan doen:

  • ls er via e-mail een drukgereed bestand wordt aangeleverd, dan kan dat bestand direct worden gecontroleerd via een preflight en vervolgens automatisch naar de aangewezen map in de productiestroom gestuurd. Repetitieve manuele handelingen in MultiPress zijn hierbij niet meer nodig
  • Op basis van een status trigger kunnen we alle bestanden in een specifieke map van de job verzamelen, ze een controle geven met een profiel. Als er geen waarschuwingen zijn, kan MultiFlow ze naar de productiemap verplaatsen. MultiFlow verandert ook de status naar "klaar voor productie". Wanneer er minstens één waarschuwing in de controle is gekomen, houdt het systeem het bestand op de oorspronkelijke plaats en stuurt een e-mail naar de ordermanager
  • De melding vanuit de plaatbelichter geeft aan dat de platen voor een specifieke drukorder gereed zijn: zo voorkom je wachttijden en onnodig zoekwerk

 

Welke automatiseringstechnologie past waar?

Naast de lang gekende JDF- en JMF-integraties, API-koppelingen en de recente MultiPress Connect App voor Enfocus Switch is er nu ook MultiFlow. Dataline houdt automatiseringsmogelijkheden niet voor niets in het vizier: gebruikers uit elke grafische sector in heel Europa vroegen om nieuwe manieren om hun productieworkflow nog verder te optimaliseren.

Maar wat is nu de juiste keuze voor het automatiseringsvraagstuk bij de MultiPress gebruikers? Voor elk uniek dossier stelt Dataline telkens die toepassing voor uit zijn ruime portfolio van mogelijkheden die het best aansluit bij de noden en eisen van de klant, de beschikbare soft- en hardware en de kennis van de klant en andere partijen rond de tafel. Zo komen we steeds tot de best mogelijke en toekomstgerichte oplossing.

Flexibel inspelen op nieuwe omstandigheden

De mogelijkheden om met MultiFlow digitale informatie via stroomschema’s om te zetten in automatisch ondernomen activiteiten zijn eindeloos. Ze vergen slechts creativiteit van de gebruiker – ook al omdat MultiFlow niet alleen binnen de MultiPress omgeving werkt, maar ook combinaties met externe applicaties ondersteunt. Deze volledige integratie, zowel van externe applicaties met MultiPress als van de MultiPress-modules onderling, zorgt voor ongeziene koppelingsmogelijkheden. Bovendien kan je uiterst flexibel op nieuwe omstandigheden inspelen.

MultiFlow is van grote waarde voor grafische productiebedrijven die hun processen willen verbeteren. Het levert met name tijdwinst op: data uit verschillende bedrijfsprocessen komen via volledig zelf in te richten stroomschema’s automatisch samen in een uiterst efficiënte workflow. Minder repetitieve taken en manuele handelingen bespaart tijd én voorkomt kostelijke fouten.

Ontdek hoe MultiPress de winst van uw drukkerij doet stijgen!

Meer weten?