Kan tijdsregistratie winstgevendheid verbeteren?

21 Jun 2019


Tijdsregistratie: evident toch?

Tijdsregistratie zou bij alle bedrijven een automatische handeling moeten zijn. Helaas is dat niet zo. Zo gaat er broodnodige efficiëntie en dus ook geld verloren. Nochtans is het voor grafische bedrijven de bedoeling om bedrijfsprocessen zo strak mogelijk te houden. De marges worden alsmaar kleiner en de tijd om een job af te werken korter. Met een goede tijdregistratie voor medewerkers, projecten en activiteiten krijgt een bedrijf een duidelijk zicht op de productiviteit. Want meten is weten!

Gebruiksgemak voor alles.

Het takenpakket van de operator of drukker is in de afgelopen jaren sterk uitgebreid. Daarom werd in MultiPress een web-based registratiemodule ontwikkeld. De module is browser-onafhankelijk, dus te bereiken van op elke plaats met een internetverbinding, vast of mobiel. Deze registratietool wordt gestuurd vanuit de planningsafdeling en zendt een lijst - waarop alle taken van een bepaalde machine gepland staan - naar de productieafdeling of naar een specifieke operator.

Nauwkeurigheid vereist: drukvelregistratie per katern

Tot voor kort gebeurde de registratie per order. Met de nieuwe drukvelregistratie weet u per katern hoelang er gewerkt is. Hetzelfde geldt voor de aangepaste registratie van palletkaarten waarop per katern snel duidelijk is wat de volgende stappen in het productieproces zijn. Én weet u exact hoeveel tijd er gespendeerd wordt aan een specifieke job.

Alle voordelen van de MultiPress web-based registratietool op een rijtje:

  • De operator wordt rechtstreeks vanuit de planning door een web-based job-lijst gestuurd;
  • De nacalculatie wordt gevoed door de simpele start-stop-functie;
  • Het afboeken van gereserveerde grondstoffen gebeurt volgens daadwerkelijk gebruik;
  • Stockbeheer gebeurt in real-time, zonder extra handelingen;
  • De leveringsnota en -etiketten worden gemaakt door de operator zelf;
  • De veel efficiëntere afhandeling van jobs gebeurt in de productieafdeling.

Winstgevendheid verbeteren? Check!

Een doorgedreven tijdsregistratie geeft u niet alleen een precies beeld op de werkelijk gepresteerde tijd per order of katern. Doorlooptijden verbeteren, stockbeheer en materiaalverbruik optimaliseren, en leveringen sneller afhandelen zijn mogelijk dankzij een een goede tijdsregistratie. En dat komt de bedrijfswinst rechtstreeks ten goede.