Zomerakkoord 2018

Betaalt u straks meer belastingen of investeert u nog in automatisatie van uw printmedia-bedrijf? 

Het einde van het boekjaar 2018 van uw vennootschap nadert snel. Dan zal u wellicht ook bekijken hoe u de belastbare winst van uw vennootschap nog kunt verlagen. Het loont zeker de moeite om nog voor 31 december na te denken over eventuele software-investeringen die een invloed hebben op uw belastbaar resultaat met betrekking tot het boekjaar 2018! Investeren in 2018 loont fiscaal zeker… 

4 redenen om MultiPress nog te activeren voor 31/12/2018


1. Investeringsaftrek in 2018

De eenmalige investeringsaftrek (% aftrek op de aanschaffingswaarde van investeringen) voor kleine vennootschappen (artikel 15 W. Venn.) is verhoogd van 8% naar 20% voor investeringen gedaan vanaf 1 januari 2018. Deze verhoogde investeringsaftrek is een tijdelijke maatregel om ondernemingen te stimuleren om nu te investeren.   

Een voorbeeld 
U beslist om nog in 2018 uw huidige business software te vervangen door MultiPress voor een budget van bv. 20.000 EUR.  Dan krijgt de vennootschap een investeringsaftrek van 4.000 EUR (immers investering van 20.000 EUR x 20% investeringsaftrek) en levert dit een belastingbesparing op van 1.183,20 EUR (immers 4.000 EUR aftrek x het algemeen tarief in de vennootschapsbelasting van 29,58%).

 
Wees er dus zeker op tijd bij om te profiteren van deze fiscaal gunstige maatregel en investeer nog in 2018!
 

2. Volledige afschrijving in 2018

Niet alle vennootschappen hebben recht op een volledig jaarbedrag als afschrijving.  De volledige eerste afschrijving bij aankoop van een investering is enkel voorbehouden aan de bestaande kleine vennootschappen. Bovendien is dit maar tijdelijk geldig tot en met boekjaar 2019.

Indien een kleine vennootschap nog een investering doet in software voor het einde van het boekjaar 2018, dan heeft zij nog recht op een volledig jaarbedrag van de afschrijving.  Deze regel zal wijzigen vanaf investeringen verkregen vanaf 01.01.2020.  

Vanaf 01.01.2020 zullen kleine vennootschappen eveneens verplicht worden om pro-rata temporis af te schrijven in het jaar van investering. Dit naar analogie van de huidige verplichting voor grote vennootschappen. De fiscale optimalisatie van aankoop op het einde van het boekjaar zal niet dus meer lonen.

 Als u de openstaande offerte nog in december 2018 goedkeurt, dan kunt u het investeringsbedrag van uw MultiPress-aankoop afschrijven over de afschrijvingstermijn van 4 jaar.

Rekenvoorbeeld :

  • Software aankoop van 20.000 EUR
  • Afschrijvingstermijn : 4 jaar
  • Afschrijving 2018 in kost : 5.000 EUR 
  • Belastingsbesparing : 1.479 EUR (5.000 EUR minder winst door afschrijvingskost van 5.000 EUR x het algemeen tarief in de vennootschapsbelasting van 29,58%)

3.  Onvoldoende voorafbetalingen vermijden

Dit volledig jaarbedrag als afschrijving kan ook interessant zijn om een eventuele belastingvermeerdering wegens onvoldoende voorafbetalingen te vermijden! Het vermeerderingspercentage voor AJ 2019 werd immers opgetrokken naar 6,75%. 


4. Rendement van uw organisatie

Bezoek de ROI-calculator via http://www.roibuust.biz/  want wellicht de belangrijkste reden om uw investering in software als MultiPress te overwegen, is het optimale rendement dat u kunt bekomen. 

Bespreek dus zeker voor het einde van het jaar met uw accountant welke fiscale besparingen u nog kunt realiseren in 2018! Vragen over MultiPress? Aarzel niet om uw Dataline Project Manager te contacteren!