Drukkerij Beaumontoises-Lebrun

De drukkerij annex schrijfwarenwinkelwerd in 1893 door Louis Lebrun opgericht op de Grote Markt van Beaumont. Na vier generaties van vader op zoon, verhuisdede onderneming in 2001 naar een ruimere, makkelijker te bereiken locatie op enkele kilometers van het stadscentrum. Drukkerij Beaumontoises Lebrun bvba zag het licht. Door investeringen in nieuw materiaal en het aanwerven van extra medewerkers evolueerden we stap voor stap van een kleine naar een middelgrote onderneming in de grafische drukkerij- en reclamesector, vertelt Jérôme Lebrun, zaakvoerder.
Van een visitekaartje tot een brochure in quadri: onze afdelingen DTP, prepress, druk (offset en digitaal) en afwerking zorgen ervoor dat elk werk intern gedaan kan worden zodat wij competitieve prijzen en leveringstijden kunnen aanbieden. Daarnaast geven wij een publicitair magazine uit (tweemaandelijks) met een oplage van 33.000 exemplaren.

Door het groeiend aantal klanten en de diversiteit van de aangeboden diensten moest elke administratieve taak nauwgezet opgevolgd worden. Voor elke klant werd een offerte berekend op basis van papieren fiches. Deze berekening werd omgezet in een offerte in Word die vervolgens per fax, post of e-mail verstuurd werd. Eens de bestelling binnen was, maakten we handgeschreven werkfiches op die mondeling toegelicht werden aan de grafici, vervolgens aan de zetters, de drukker, de afwerker,... Eens het drukwerk klaar was, werd de werkfiche aan de boekhouding bezorgd waar elke stap nogmaals uit de doeken gedaan werd aan diegene die de factuur moest opmaken.

Een softwaretoepassing om al deze handelingen te centraliseren was duidelijk meer dan nodig. Ons initieel idee was om aan te kloppen bij bevriende informatici en hen een programma op maat te laten schrijven. Na enkele besprekingen bleek echter al gauw dat door de complexiteit van het grafisch proces en de extra tijd die we in het programma zouden moeten investeren, het idee om iets te laten ontwikkelen een utopie was en al helemaal buiten ons budget viel.

Bij het zoeken naar een andere oplossing, werd onze aandacht bij het doorbladeren van het ‘Grafisch Nieuws' getrokken door het ‘mannetje op de kleine fiets' van Dataline Solutions. Zo zie je maar: een gedrukte advertentie werkt nog steeds!
We gingen kijken op de website van Dataline Solutions waar wij kort over MultiPress lazen, maar vooral de rubriek ‘klanten aan het woord' trok onze aandacht: wie beter dan drukkers kunnen drukkers aanspreken? Wij hadden dezelfde problemen en verwachtingen als alle anderen. Op zich was dit al erg overtuigend.

Al snel volgde een afspraak met Project Manager Christoph Krohn voor een demo. De uiteenzetting, zijn motivatie om samen te werken en de talrijke voorgestelde oplossingen hebben ons overtuigd en al snel gingen wemet MultiPress van start.
Zelfs al gebruiken wij MultiPress nog maar een paar maanden en zijn we nog volop in de ‘leerfase', toch heeft MultiPress er al voor gezorgd dat wij enkele nieuwe klanten konden binnenhalen dankzij onze verhoogde reactiesnelheid en flexibiliteit. 
In het huidig commercieel klimaat van "alles, onmiddellijk en op elk mogelijk tijdstip" geeft het onmiddellijk aanbieden van een offerte blijk van het sérieux van de onderneming. We kunnen qua snelheid niet concurreren met online verkoopssites, maar MultiPress reikt ons het professionalisme om net dat tikkeltje extra service te bieden aan onze huidige en toekomstige klanten, tegen de meest correcte prijs.
Werkfiches, leveringsbonnen, facturen,... zijn sinds de komst van MultiPress nog slechts formaliteiten. Al deze handelingen nemen enkele luttele seconden in beslag: de tijdswinst laat zich nu al duidelijk voelen.

We hebben alle vertrouwen in onze investering en in het hele team van Dataline Solutions om tot een perfect draaiende interne organisatie van de drukkerij te komen.

Imprimeries Beaumontoises
Chaussée de Charlerloi
6511 Strée

www.imprimerie-lebrun.be

Ontdek hoe MultiPress de winst van uw drukkerij doet stijgen!

Meer weten?