Gegevens vanuit de database van MultiPress importeert u eenvoudig in andere databaseprogramma’s. Met een directe verbinding wisselt u altijd makkelijk data uit met andere systemen, of het nu gaat om Microsoft Access of andere toepassingen als Microsoft Excel of Microsoft Word. Dat komt goed van pas bij onder meer rapportagetoepassingen bij de klant.

MultiPress beheert alle bedrijfsgegevens centraal en is in staat om met koppelingen gegevens uit te wisselen met andere systemen, intern of bij de klant, leverancier of partner. Soms is het nodig om gegevens vanuit MultiPress direct over te zetten naar een andere databasetoepassing. Dankzij de ondersteuning van ODBC (Open Database Connectivity) wordt data vanuit MultiPress op een veilige manier in een andere toepassing geïmporteerd.

Met MultiPress ODBC Connectivity automatiseert u de gegevensuitwisseling met databases en andere toepassingen, en dat betekent geen handmatige gegevensinvoer meer.

Vraag jouw MultiPress demo aan

  • Flexibiliteit: MultiPress ODBC Connectivity maakt het mogelijk automatisch gegevens te delen met andere databases
  • Foutreductie: het handmatig opnieuw invoeren van gegevens is niet meer nodig
  • Veelzijdig: gegevens van MultiPress kunnen bijvoorbeeld voor externe rapportagetoepassingen worden gebruikt