BeforeTheHype

"QuoJob is geënt op onze business en is er speciaal voor geschreven."

BeforeTheHype is een jaar of 8 geleden ontstaan. Toenmalig als een interactief marketingbureau. Voornamelijk bezig met interactieve online campagnes. De mensen van toen zijn nu niet meer actief binnen het bedrijf. Een 5 tal jaar geleden zijn Kris Sierens en ikzelf  in het bedrijf gekomen en hebben we de switch gemaakt naar een full service marketingcommuncatiebureau. Toen ook omdat we de noodzaak zagen dat alleen interactief niet voldoende is. Wij geloven dat alles wat je doet rond de marketing van een bedrijf geïntegreerd moet zijn.

Vroegere werkwijze

Het zat allemaal enorm gefragmenteerd en er werd veel dubbel werk gedaan. Veel excelsheets om dingen bij te houden... Mijn grootste angst was vooral dat we zouden vergeten om zaken te facturen: wat hebben we deze maand gedaan? Aan welke projecten hebben we gewerkt? Wat hebben we aangekocht? Hoeveel tijd hebben we in dat project gestoken?  Om dat iedere keer bij elkaar te zoeken in offertes en mails die je gestuurd had was een proces dat veel tijd in beslag nam en zorgde voor veel frustraties want dit is tijd steken in iets waar je liever geen tijd in steekt.

Toegevoegde waarde

Dataline Solutions kent onze business. QuoJob is geënt op hetgene wat we doen en is er speciaal voor geschreven. Dat bleek een heel grote toegevoegde waarde te zijn. Het beheer  van alle dingen binnen 1 pakket, het overzicht dat ik van al die verschillende zaken heb is hier de belangrijkste troef.

Projectbeheer QuoJob

We werken voor veel klanten op langere termijn.  Dat wil ook zeggen dat er voor veel klanten verschillende projecten tegelijkertijd lopen.  Het voordeel van QuoJob is dat wij al die projecten aan elkaar kunnen linken.  We maken 1 project met de naam van de klant en rechtstreeks daaronder komen alle lopende projecten die op dat moment moeten uitgevoerd worden. Dat zorgt ervoor dat wij als zaakvoerders constant een overzicht hebben van alle lopende projecten.

Webbased pakket

Toen ik op zoek ging naar een systeem om ons uit het kluwen van de excelsheets weg te halen stond eigenlijk al heel snel voorop dat ik webbased pakket wilde. In the cloud werken heeft een pak voordelen: als je een nieuwe computer aanschaft hoef je niet opnieuw zaken te installeren en overal waar je bent kan je aan alle gegevens.

Toekomst BeforeTheHype

We zijn met BeforeTheHype constant in ontwikkeling. Er zijn een aantal nieuwe initiatieven die we ontwikkeld hebben en die er de komende maanden zullen uitrollen. In die zin is het belangrijk dat we ook daar op Dataline Solutions en QuoJob kunnen rekenen om het administratieve en projectmatige projectbeheersluik daarin te kunnen voorzien.

Before the hype

Ontdek hoe MultiPress de winst van uw drukkerij doet stijgen!

Meer weten?