In een e-commerce omgeving voor printproducten is de aanlevering en verwerking van foutloze, drukgerede printbestanden van cruciaal belang. Dankzij het Online Proof Portal van MultiPress worden de aangeleverde PDF-bestanden direct gecontroleerd en waar mogelijk ook automatisch gecorrigeerd.

Bestanden worden door klanten via de webshop bij een order aangeleverd. Die documenten moeten altijd goed gecontroleerd worden, met extra kosten en tijdverlies tot gevolg. Om dit te voorkomen beschikt MultiPress over de op de Callas PDF Toolbox gebaseerde Online Proofing Portal. Daar worden de eventuele fouten in de bestanden direct herkend en automatisch gerepareerd, zonder dat de klant daar iets van merkt en zonder verstoring van uw planning. Indien de fouten echter onherstelbaar blijken, dan ontvangt de klant volautomatisch een overzichtelijk rapport met de fouten en waarschuwingen. Bovendien krijgt de klant een visuele voorstelling van de fouten in het bestand, zodat deze eenvoudiger te herkennen en te corrigeren zijn.

Als het document geen fouten bevat, of de fouten automatisch of door de klant zijn hersteld, dan wordt het document rechtstreeks doorgestuurd naar de bijbehorende order in de workflow. Gecorrigeerde PDF-documenten kunnen ook achteraf bij- of tussengevoegd worden.

Vraag jouw MultiPress demo aan

  • Kwaliteit: de automatische controle en eventuele correctie van bestanden garandeert uw klant de kwaliteit van uw printproducten
  • Extra service: klanten worden automatisch op de hoogte gesteld van eventuele fouten in hun bestand(en) en zien direct waar ze correcties moeten uitvoeren
  • Workflow optimalisatie: de aanlevering, de controle en het herstel van de benodigde bestanden verloopt volautomatisch, zonder noodzakelijke manuele ingrepen binnen uw bedrijf. Dit spaart tijd en kosten, en garandeert bovendien een ongestoorde productieworkflow