MultiPress voor HR-managers

Jouw rol als HR-manager in een printbedrijf is duidelijk: je zorgt dat het team barst van enthousiasme en talent en je leidt de dagelijkse bezetting in goede banen. MultiPress ERP/MIS helpt hier graag een handje.

Wie doet wat?

Een helder overzicht van alle orders en de beschikbare productiecapaciteit is een vereiste om tot een goede planning te komen. Maar hoe zet je jouw mensen en machines nu ook daadwerkelijk zo efficiënt en effectief mogelijk in?

De planningsmodule geeft een duidelijk overzicht van alle acties die voorzien zijn in een job, en dit zowel intern als extern. Zo zie je onmiddellijk de link tussen deze twee en kan je ingrijpen wanneer de productie vertraging oploopt.

Ontdek meer

Maak de planning centraal op

De Medewerkersbeschikbaarheidsmodule van MultiPress zorgt ervoor dat elke medewerker zijn of haar vakantiedagen kan inplannen. Ook feestdagen en collectief verlof worden in de productieplanning opgenomen. Zo is steeds direct zichtbaar wat de verwachte en actuele personeelsbezetting op de afdelingen is.

Alle informatie is centraal beschikbaar en altijd actueel. Zo kan er, waar nodig, direct gericht worden ingegrepen en bijgestuurd om de bezetting op het gewenste niveau te houden. Dat garandeert een optimale benutting van uw productiecapaciteit én een tijdige levering van elke order.

Ontdek meer