Het overzicht van onderhanden werk biedt inzicht in de actuele bedrijfsvoering. Met deze gegevens heeft u de mogelijkheid om tijdig bij te sturen of in te grijpen.

Dankzij de module onderhanden werk van MultiPress ziet u direct de kosten die tot nu toe op een lopende order zijn gemaakt. Het overzicht toont de kosten van uren, materialen en werk derden. De kosten worden vergeleken met de voorlopige kostprijs. U ziet daarom in één oogopslag of de order met winst wordt verwerkt, waar zich problemen voordoen en of de veronderstellingen in de voorcalculatie nog correct zijn.

Vraag jouw MultiPress demo aan

  • Inzicht: Het overzicht met kosten van lopende orders maakt het mogelijk om snel in te grijpen
  • Gebruiksgemak: Het overzicht met kosten van onderhanden werk is snel en eenvoudig op te roepen