Het beheer en gebruik van informatie in de MultiPress-omgeving is goed beveiligd. Het systeem biedt daarbij ook mogelijkheden die u helpen te voldoen aan de AVG/GDPR-voorschriften op het gebied van privacy.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is sinds 2018 van kracht in de Europese Unie. Deze wet – internationaal aangeduid als General Data Protection Regulation (GDPR) – beschermt privacyrechten bij het verwerken van persoonsgegevens.

MultiPress helpt u uw gegevens te bewaken tegen een datalek. Zo kan het systeem u automatisch een waarschuwing sturen bij verdachte acties, zoals het exporteren van bepaalde privacy-gevoelige persoonsgegevens. Ook kunt u de toegang-op-afstand tot MultiPress nauwkeurig monitoren en direct aanpassen als dat nodig is om eventuele veiligheidsrisico’s te voorkomen.

Vraag jouw MultiPress demo aan

  • Gebruiksvriendelijk én veilig: MultiPress helpt u op een gebruiksvriendelijke manier om privacy-gevoelige gegevens te bewaken tegen een datalek