The untold Drupa 2020 stories

7 Apr 2020

by printmedianieuws.nl (original: printmedianieuws.nl/2020/04/dataline/)

In gesprek met Dirk Deroo en Robert Hartman van Dataline wordt meteen duidelijk dat de coronacrisis flinke invloed heeft op vrijwel alle werknemers, maar ook op de vele duizenden klanten van het bedrijf, verspreid over zo'n 23 landen. Dataline heeft zijn zaakjes op orde voor wat betreft remote werken. Op basis van zoom.us kunnen ze vrijwel elke uitdaging aan tot en met uitgebreide online audits.

 

Dirk Deroo, CEO van Dataline: “Natuurlijk kan je met video-vergaderen niet alles voor 100% afdekken, de emotie en de non-verbale uitstralingen in je ogen, kan je vaak niet goed zien en daardoor niet altijd juist

inschatten. Je moet je voorstellen dat we standaard voor een uitgebreide implementatie van onze software, soms 10-20 dagen onze klanten intensief voor een flink deel op locatie trainen. Dit is echter een periode met zowel bij de klanten als bij ons een deels lagere bezetting. We zien dat echter als kans om diverse dingen te doen, weliswaar remote. Want afwachten en niets doen is geen optie.

Klanten op alle mogelijke manieren zoveel mogelijk online helpen.

Hoe bedienen jullie in deze bijzondere periode jullie markt?

Dirk Deroo, ceo Dataline Solutions
Dirk Deroo, ceo Dataline

Deroo: “We hebben natuurlijk onze bestaande klanten en onze prospects. Beide bedienen we op een gedegen, inmiddels beproefde methode, voor zowel updates van onze software als compleet nieuwe installaties. Met onze pakweg 50 medewerkers kunnen we niet zomaar elke keer opnieuw in de auto of het vliegtuig stappen om onze ca. 80 projecten per jaar inhoud en duiding te geven. In de afgelopen jaren hebben we een geavanceerd stuk software ontwikkeld om onze intake/update-audits online te kunnen doen. Juist nu in deze periode is dat een uitkomst.”

Hartman: “Het maken van de juiste keuze voor een reeks gekoppelde MultiPress modules tot één werkend geheel, hebben we nu voorzien van een audit, waarin we de klant op basis van een zeer uitgebreid onderzoek ook kunnen garanderen dat zij echt rendement halen uit onze software. Daarom doorgronden wel alle processtapjes om als het ware de financieel haalbare verbetering te kunnen uitrekenen en dus echt te kunnen garanderen.”

mutlipress metro map

Bekijk de Metromap op ware grootte

Deroo vult aan: “In het verleden deden we veel zaken, die toch voor een flink deel waren ingegeven door subjectieve aannames, 'teveel de blauwe ogen' en dus te weinig op basis van meetbare en objectieve gegevens. We hebben drie jaar gewerkt aan de ontwikkeling van de software voor het afnemen van audits, en de uitkomsten ervan omvatten een objectief advies. Dan kan dus ook betekenen dat je bepaalde dingen en zelfs een complete verandering juist niet moet doen. Ons doel is het 'change management' proces vooraf te toetsen aan de juiste match tussen ons aanbod en de vraag van de klant.”

Audits volledig in teken van 'change management', bedrijven leren of zij tot de uitdaging in staat zijn.

Juist nu na het verzetten van drupa online tools inzetten

Dirk Deroo en Robert Hartman benadrukken dat het verzetten geen gevolgen heeft voor de verdere uitrol van ons 'audit tool'. “Natuurlijk zouden we onze audit tools op drupa 2020 uitgebreid hebben gedemonstreerd. Maar juist nu gaan we in deze bijzondere periode twee varianten aanbieden tegen gereduceerde kosten. De uitgebreide versie duurt een dag, waarin we in een rapport van zeker 20 pagina's een volledige scan maken van de deelnemende bedrijven. Normaal kost zo'n onderzoek een dag tijd en 1.600 euro, maar bieden we nu aan tegen een sterk gereduceerd tarief. Daarnaast bieden we 25 gratis audits aan ter introductie van onze methode. Ondernemers kunnen op basis van een scan van 3 uur een rapport verkrijgen van ca. 4 pagina's met daarin een aantal basisaanbevelingen.”

Hartman: 'Deze periode is ideaal om de eigen bedrijfssituatie eens flink onder de loep te nemen, wij bieden daarvoor een objectief onafhankelijke analyse'.

Koppeling met 3rd party tools

Robert Hartman, business development manager
Robert Hartman, business development manager

Als jullie zo'n onderzoek doen, houden jullie dan rekening met mogelijke koppelingen met andere systemen?” Hartman: “Dat doen we zeker, soms raden we zelfs aan bepaalde modules van ons juist niet af te nemen, omdat een bestaande situatie prima functioneert. Zo hebben we onze eigen check&repair routines en ook impositie. Maar ook bijvoorbeeld JDF-koppelingen met 3rd- party software.”

Deroo vult aan: “Het gaat ons erom dat de klant het hoogst mogelijke rendement haalt uit zijn workflow. Soms passen we daar volledig, soms deels en soms zelfs helemaal niet in. Maar als wij echt keiharde garanties geven voor wat betreft het verbeteren van het resultaat, dan moeten we selectief zijn in enerzijds 3rd-party oplossingen (die dan partners van ons worden) en anderzijds de bestaande oplossingen bij onze klanten. De match moet 100% zijn.”

De audit resulteert in een blueprint voor de gehele onderneming.

Hoe is deze audit benadering ontstaan?

Deroo legt uit dat het eigenlijk veroorzaakt werd door de groei in geheel Europa. Dataline is actief in 23 landen en het werd duidelijk dat niet elk bezoekje zomaar met een vliegtuig kon worden gedaan. Dat vergt immers enorme investeringen, terwijl de kans van slagen op voorhand nooit bekend was. Deroo: “Onze consultants hadden allemaal zo hun eigen manier van vastleggen van gesprekken, dat hebben we flink aangepast en nu kunnen we normwaarden met elkaar vergelijken. De uitslagen van een audit worden daardoor steeds betrouwbaarder. Uiteraard alles in strikt vertrouwen.”

Dataline op zoek naar consultants, die zij opleiden tot 'certified auditors'.

Bestaande klanten

“Werkt dat ook zo bij bestaande klanten?” Hartman: “Jazeker, we krijgen nu een veel beter inzicht of een upgrade of uitbreiding volledig functioneert, of de trainingen volledig passen binnen de doelstellingen en/of het draagvlak binnen het hele proces optimaal blijft. Want juist dat aspect speelt een belangrijke rol, iedereen doet mee en voelt zich verbonden met de doelstellingen.” Dataline streeft in de komende periode naar het uitvoeren van 50% audits bij bestaande klanten en 50% bij prospects.

Daarnaast biedt Dataline op de korte termijn gratis upgrades van bestaande MultiPress implementaties en trainingen aan, en diverse kortingen op audits en andere trainingen. Vraag naar de mogelijkheden.