Geniet van een opleidingssubsidiëring in België

Bedrijven uit Vlaanderen die investeren in een MultiPress-opleiding kunnen beroep doen op overheidsfinanciering om de opleidingsinspanningen van hun personeel te ondersteunen.

Vlaanderen: de kmo-portefeuille

Dataline Solutions is door Agentschap Innoveren & Ondernemen erkend als opleidingsverstrekker, waardoor je beroep kan doen op een subsidie van de Vlaamse overheid.

De kmo-portefeuille is een maatregel waardoor je – als ondernemer – financiële steun krijgt voor de aankoop van diensten die de kwaliteit van je onderneming verbeteren. Concreet zijn dat opleidingen en adviesdiensten zoals bijvoorbeeld het opstellen van een communicatieplan voor je bedrijf. Kleine ondernemingen genieten 30% steun, een middelgrote onderneming 20% steun. Het maximale steunplafond per jaar is € 7.500 steun.

Meer informatie over de voorwaarden vind je hier.

  • Erkenningsnummer Opleiding:  DV.O104026

kmo-portefeuille logo